MAJEWSKI | Zakładanie ogrodów i trawników, Wycinka drzew, Oczyszczanie działek, Montaż ogrodzeń, Brukarstwo

Czy wiesz, że… #27

Czy wiesz, że formularz zgłoszeniowy z zamiarem wycięcia drzewa można pobrać w urzędzie, pobrać z Internetu albo można samodzielnie napisać. Powinno ono zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *