MAJEWSKI | Zakładanie ogrodów i trawników, Wycinka drzew, Oczyszczanie działek, Montaż ogrodzeń, Brukarstwo

Czy wiesz, że… #29

Czy wiesz, że gmina ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw. Z reguły wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wnosi taki sprzeciw. Jeśli zgłoszenie zawiera braki formalne organ w drodze postanowienia wzywa do uzupełnienia ich w terminie 7 dni.

Należy pamiętać, że przed upływem 14-dniowego terminu urząd może jednak wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Natomiast w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *